Bra Fonder

Många av oss sätter in pengar i fonder. De kan vara av flera olika anledningar. Till exempel för att investera i aktier, för att spara pengar eller för att hoppas på att ens pengar ska växa. Det är på grund av att räntorna på de flesta vanliga bankkonton har sjunkit till nästan noll som fonder har blivit ett populärt sätt att spara på. Men vad är en fond och hur fungerar den? I nedanstående guide kommer du bland annat att kunna läsa allt om vad en fond är för något, hur du väljer bra och säkra fonder samt vilka rekommenderade fonder som finns på marknaden just nu.

Här finner du bra fonder just nu:

LYSA

Total avgift: 0,30-0,41%

20% rabatt på avgiften i 3 månader
4,9 av 5 | Omdöme – Trustpilot

BetterWealth

Total avgift: 0,25-0,93%

100 kr i startbonus vid första insättningen
5 av 5 | Omdöme på Google

Savr

Total avgift: 0,25-0,93%

100 kr i startbonus vid första insättningen
5 av 5 | Omdöme på Google

Avanza

Total avgift: 0,40-0,50%

Avgift till fondrobot: 0,35%
4 av 5 | Omdöme på Fondroboten.se

Vad är fonder?

Vad är fonder?

Bra fonder idag består av många olika underliggande värdepapper, till exempel aktier. Om vi ska försöka förklara det enkelt kan du tänka på det som en fruktkorg, där själva korgen är en fond och frukten är värdepapper och/eller aktier. Du äger hela fruktkorgen, men du kan inte själv bestämma vilken frukt du ska lägga i din korg. Detta görs istället av så kallade fondförvaltare. Vanligtvis kommer de olika fondförvaltarna att välja en mängd olika typer av frukter för att kunna sprida risken. Det finns olika typer av fonder som består av olika bakomliggande värdepapper. Till exempel är aktiefonder sammansatta av aktier medan räntefonder är sammansatta av räntetillgångar.

För att kunna äga en fond behöver du alltså köpa andelar i fonden. När du har köpt de andelar du vill ha så får du en liten del av alla värdepapper i fonden. Du blir alltså ägare av dessa. Om fonden till exempel innehåller tio aktier blir du indirekt ägare till alla tio bolag. Om flera olika personer väljer att köpa andelar i fonden äger dessa således fonden gemensamt.

Bra termer att känna till

När du hör om fonder stöter du ofta på många olika termer, och det är bra att förstå dessa termer. Det förekommer nämligen en hel del svåra ord när man pratar om fonder, bästa isk, bra avkastning och liknande. Så innan vi sätter igång förklarar vi några av de allra vanligaste termerna här:

 • Förvaltningsavgift: Den avgift som fondförvaltaren tar ut för att förvalta fonden. Detta är vanligtvis 0,4-1,8 % av den vinst som fonden i slutändan kommer att ge dig.
 • Aktiefonder: Ca. 85 % av värdepapperen består av olika aktier.
 • Räntefonder: Dessa består av 100 % räntebärande värdepapper. Däribland statsskuldväxlar och obligationer av olika slag.
 • Blandfonder: Som namnet antyder är detta en blandning av de ovanstående två.
 • Indexfonder: Dessa fonder följer generellt sett det allmänna indexet. Dessa har vanligtvis lägre avgifter och vissa har inga avgifter alls, eftersom de inte behöver förvaltas som andra fonder.
 • Hedgefonder: Kan med fördel användas även i dåliga tider när börsen faller. Här kan du investera mer fritt, du kan blanda olika aktier med varandra, såsom lån, optioner och annat.
 • Värdepapper: Innehållet som ingår i fonden. Det kan till exempel vara aktier, fondandelar, obligationer och optioner.
 • Jämförelseindex: Det används för att jämföra fondens utveckling med mer generella större utvecklingar på marknaden där fonden investerar.
 • Diversifiering: innebär att du minskar fondens risk genom att investera i en mängd olika typer av värdepapper och/eller värdepapper med en större geografisk spridning.
 • Fondandelar: När du sätter in pengar i en fond blir du en del av fondägaren.
 • Fondtillgångar: Det totala värdet av alla värdepapper i fonden minus skulderna vid en specifik tidpunkt.

Vi kommer givetvis att gå djupare in på vad dessa termer innebär, men det kan vara bra att ha någon koll på vad de betyder.

Vem får äga en fond?

Den som vill köpa en fond kan i princip göra det. Det finns inget som säger att vem som helst inte kan äga en fond. Det är inte nödvändigt för en fysisk säljare att sälja hur många andelar av fonden du vill köpa, eftersom det gäller aktier. Det du gör är att du köper fondandelar i fondbolaget. Open-end funds, eller öppna fonder som också är ett namn de kan gå under, är den allra vanligaste och mest omtalade typen av fond. När man köper en sådan fond, när efterfrågan ökar, det vill säga när folk vill köpa fonden så skapas det nya andelar. Closed-end funds, även kallat för slutna fonder, har ett fast antal andelar och handlas på ett annat sätt än vanliga öppna fonder.

Att välja rätt fond – vilka fonder ska man köpa?

Att spara sina pengar i bra aktiefonder tips är ett effektivt och allmänt säkert sätt att få dina pengar att växa. Det bör dock poängteras att det är otroligt viktigt att välja bästa räntefond noggrant. För den som vill hitta en fond som uppfyller dina önskemål är det ett måste att i förväg veta vad du vill göra med ditt sparande. Du behöver alltså veta vad målet med ditt sparande är.

En fond innehåller olika typer av värdepapper. Värdepappersportföljer som denna är ofta kallade för investeringsportföljer. För att förklara kort och konkret kan man tänka sig att fonden är själva investeringsportföljen. Det finns olika typer av värdepapper i denna portfölj. När du investerar pengar i en fond betyder det att du köper in dig som ägare av portföljen. Därför blir du andelsägare i fonden och äger därför några av de värdepapper som finns i den.

Om fonden innehåller tio olika typer av aktier äger du alla dessa aktier. Du äger alltså en del av fonden som helhet, och du kan inte bara äga en eller några av dessa tio aktier. Du kan inte heller själv bestämma vilka värdepapper som ska ingå. Detta är helt och hållet skött av fondförvaltaren, alltså den som ansvarar för fonden. Fondförvaltarens uppgift är att handla med värdepapper och säkerställa fondens vinst så mycket som möjligt. Ju mer skickliga en fondförvaltare har, desto bättre kan du förvänta dig att fonden ska prestera.

Innan du väljer att investera i en fond kan det alltså vara bra att ställa några frågor till dig själv innan du börjar sätta in pengar:

 1. Vad ska jag spara pengar till?
 2. Hur mycket är mitt mål att spara?
 3. Över hur lång tid planerar jag att spara?
 4. Hur mycket vill jag spara?
 5. Hur stor risk är jag villig att ta när det kommer till sparandet?

Topplista fonder

Topplista fonder

För den som vill spara länge finns det sex olika fonder att välja mellan. Dessa sex är de absolut bästa enligt ratingtjänsten Morningstar. Det är helt enkelt de bästa fonderna idag, sett till deras betyg. De är alla indexfonder, det vill säga de följer ett index, som till exempel OMX30. Dessa är relativt billiga, i förhållande till andra fonder. Det är också mycket långsiktiga bra fonder, för dig som värderar att det i ska ge en god avkastning i längden. Det kanske bästa med indexfonder är att de kan sköta sig själva. Om du inte rör pengarna i fonderna kommer de att växa med marknaden. Det kanske inte blir särskilt stora belopp på kort sikt, men på lång sikt är de säkra och pålitliga och mycket bättre än att sätta in pengar på ett bankkonto.

Om man vill sätta in sina pengar på ett säkert ställe är indexfonder ett av de många bra fonder att investera i.

Lancelot Avalon A

Enligt Morningstars ranking så rankades Lancelot Avalon A först, efter många om och men. På senare år är denna fond verkligen en pålitlig veteran i gemet. Kurvan är stadigt uppåtgående, med en ökning på 223,79% på fem år. Förvaltningsavgiften är dock något högre. Den ligger faktiskt så högt som 4,21%. Men trots den höga avgiften kan det vara värt det, med tanke på den ofantligt höga ökningen.

Avanza Zero

Nästan överst på listan ligger Avanza Zero, som är en av Avanzas mest populära och omtalade fonder. Under de senaste fem åren har denna siffra ökat med 91,27 %, efter Stockholmsbörsen. 90 % av aktierna finns i Sverige, främst inom industri, finans och teknologi. Det bästa med den här fonden är kanske att den är helt gratis. Du behöver alltså inte betala ett enda öre för att använda Avanza Zero för dina pengar.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Andraplatsen på listan enligt Morningstar är Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Under samma femårsperiod ökade den med 173,88 %. Å andra sidan är kostnaden 0,27 %, men det är trots allt en väldigt låg procent i jämförelse med kostader för andra fonder. Landets sammansättning är densamma som Avanza Zero, men skillnaden är att de investerar hela 86% i företag inom finanssektorn.

Länsförsäkringar Global Indexnära

För den som vill spara på andra håll i världen hamnar Länsförsäkringar Global Indexnära på tredje plats på denna lista. Den ligger ungefär i mitten av de två första vad gäller tillväxt. Kostnaden här är också mycket låg, 0,22%. Den är alltså snäppet lägre än Spiltan Aktiefond Investmentbolag.

Småbolag

Även fonder där sparande placeras i små företag är mycket populära och allmänt omtyckta. Fördelen med små företag är att de kan stiga rejält under en kort tidsperiod. Å andra sidan, om aktiemarknaden försämras, kan det vara riskabelt att hålla dem. Under konjunkturnedgångar är det ofta mindre företag som drabbas hårdast.

AMF Aktiefond Småbolag

AMF Aktiefond Småbolag är den sista fonden på Morningstars lista över bästa Sverigefond i form av indexfonder. Denna fond har en stadig uppåtgående kurva och har stigit med 209,72 % på fem år. En av de främsta fördelarna med AMF Aktiefond Småbolag är att avgiften är så låg som 0,45% samtidigt som de har en otrolig ökning under de senaste åren.

Globala fonder

För de som inte är intresserade av olika svenska fonder så kan man istället rikta in sig på globala fonder. Den främsta Fördelen med globala fonder är att de sprider risken över ett betydligt mycket större geografiskt område. Man måste dock komma ihåg att många av företagen i Global Fund är amerikanska företag. Därför är man väldigt beroende av hur värdet på den amerikanska dollarn ser ut. Så innan du väljer att investera i Globala fonder, kolla upp hur dollarn ligger just nu samt hur den stigit respektive sjunkit den senaste tiden.

Om du är intresserad av att hitta den bästa kinafond eller bästa asienfonden, vilka båda är otroligt heta på marknaden i dagsläget, är det ett utmärkt val att kolla på globala fonder.

Fidelity Global Focus A-Dis-USD

Vinnaren av detta årets globala fonder Fidelity Global Focus. Fonden ägnar mer uppmärksamhet åt tekniksektorn än den allmänna fonden i denna kategori, vilket också är en av faktorerna som lyfter fonden. Fonden har vuxit med 101,35 % på fem år, och dess förvaltningsavgift är 2,64 %, men så länge kurvan går upp är det inte en jättesumma pengar. Om du är beredd att betala den avgift som fonden kommer med så kommer du alltså högst sannolikt att investera i en mycket vinstdrivande fond.

Avanza Global

Även denna fond har ett starkt fördelaktigt omdöme. Avanza Global tar nämligen bara ut 0,10 % i avgiftskostnader samtidigt som denna relativt nya fond har stigit med 26,65 % på ungefär ett år. Något mer än hälften av medlen är investerade i amerikanska företag. Resten är ganska jämnt fördelat över hela världen. Även i branschen är det en mycket god spridning, även om ekonomin är i topp är den bara 17%.

SPP Aktiefond Global A

För den som vill lägga sitt fokus på fler länder och regioner än bara USA, som många globala fonder utgår från, kan SPP Aktiefond Global A vara ett mycket bra alternativ. Men däremot är det viktigt att poängtera att skillnaden är inte stor alls och fondavgiften är något högre. Den ligger på ca. 0,33 %.

Diversifierad fondstrategi

Genom att investera i aktivt förvaltade aktiefonder kommer du automatiskt att investera i 10-150 bolag, beroende på vilken typ av fond det är. Det innebär att genom att endast investera i en befintlig aktiefond kan du få en mycket god investeringsspridning och därigenom minimera investeringsriskerna.

Om du går ett steg längre och investerar i 10 olika aktiefonder, som var och en har en portfölj på 50 bolag, kan du säga att du indirekt blir partner till 500 olika bolag. Det betyder i sin tur att om 249 företag presterar dåligt, så länge 251 av dem går bra, är det helt okej. Med ovanstående fondstrategi är det ofta fler än 251 bolag som går bra i teorin, förutsatt att du väljer en bra fond, vilket gör att du ofta kan se en stadig tillväxt i dina fonder.

Vilka fonder är bäst?

Vilka fonder är bäst?

För att hitta de bästa fonderna finns det många olika vägar att gå. Först och främst är det viktigt att veta vad för slags fond du är ute efter. Är det de bästa pensionsfonderna du är ute efter? Eller kanske vill du helt enkelt hitta ett smidigt sätt att förvara dina pengar på istället för att ha de liggandes på ditt bankkonto? Oavsett vad anledningen är så är Avanzas portföljsgenerator ett enkelt sätt att hitta en bra portfölj att investera i. Där kan du nämligen bland annat hitta den bästa ppm portföljen, bästa blandfonden eller bästa aktierna helt kostnadsfritt.

Bästa fonder just nu

Nedan finns en lista där vi noggrant har studerat vilka fonder som är de bästa fonderna 2021. Finansbolaget Morningstar övervakar och utvärderar fonder runt om i världen. För Sveriges del finns de bästa fonden och mest populära fonderna 2021:

 • AMF Aktiefond Småbolag
 • Splitan Aktiefond Investmentbolag
 • Avanza Global
 • Avanza Zero
 • Länsförsäkringar Global Indexnära
 • Fidelity Global Focus A-Dis-USD
 • SPP Aktiefond Global A
 • Lancelot Avalon A

Portföljgenerator hos Avanza

Tjänsten portföljsgeneratorn hos Avanza låter vem som helst skapa en helt diversifierad fondportfölj utan kunskap och helt kostnadsfritt på bara några minuter. Portföljgeneratorn fungerar på så sätt att du från början valt vilken typ av portfölj du ska investera i. Valet här bör baseras på den riskspridning du vill ha samt din spartid. Det är starkt rekommenderat att alltid fokusera på ett långsiktigt sparande, fördelaktigt 10 år och uppåt, eftersom detta är ytterligare ett sätt att minimera risker.

Därför rekommenderas det även att man använder sig av deras portfölj som kallas för framtidsportfölj. Den går enkelt att hitta i Avanzas portföljgenerator. Framtidsportföljens standardportföljfördelning är mycket bra och lätt att förstå sig på. Om du är villig att öka risken något kan du sänka räntan på långa och korta positioner till mellan 10-15%. Detta ger mer utrymme för aktiefonder, vilket nästan alltid kommer att innebära högre avkastning på lång sikt. Men detta är på bekostnad av deras mer volatila pris.

Att spara fonderna månadsvis är att föredra

Nästa steg i portföljgeneratorn är att välja hur du vill spara, det vill säga om du vill investera i ett engångsbelopp eller om du vill spara varje månad. Det är starkt rekommenderat att varje sparare gör en månatlig insättning. Det beror på att du kan handla upp och ner, och om du aktiverar autogirofunktionen kan du investera regelbundet utan ansträngning. Autogirofunktionen är som att dra av det valda beloppet från ditt lönekonto varje månad. Därför kommer summan automatiskt att sluta på Avanza, och efter några dagar kommer medlen att handlas i den fördelning som du automatiskt valt sedan tidigare.

Det gör att du kan spara varje månad genom portföljgeneratorn utan att röra på fingrarna. Det enda du kan behöva tänka på är att ändra beloppet som dras från ditt lönekonto varje månad. Det beror på att sparbudgeten naturligtvis kommer att förändras från månad till månad.

När uppdateras fonderna?

Priset på fonden du äger kommer inte att uppdateras kontinuerligt såsom aktier gör. Istället är den inställd på en fast tidpunkt. Tiden och frekvensen av denna situation varierar från fondbolag till fondbolag. För varje fond anges fondens avstängning eller avstängningstid i dess informationstabell. Det innebär att du kan lägga en beställning för att få tidpunkten för den senaste fondkursen som gäller efter pausen.

Fondkursen för den svenska fonden uppdateras vanligtvis klockan 16.00 eller när Stockholmsbörsen stänger klockan 17.30. Men detta kan som sagt variera från fondbolag till fondbolag. När du köper och säljer fondandelar tar det vanligtvis några dagar innan ditt konto uppdateras enligt ändringarna. Här gäller också olika tidpunkter för olika fonder. Du kan se i fondinformationen när köpet och försäljningen kommer att synas på ditt konto där du har dina fonder.

Fördelar med fondsparande

Det sägs ofta att fonder kan betraktas som ingångsaktier, och det finns många fördelar med att spara pengar genom att köpa bra aktiefonder. En av de främsta fördelarna med att köpa den bästa aktiefonden är att du genom att investera i förvaltade aktiefonder kan köpa ägarandelar i många olika bolag. Dessa är noggrant utvalda av personer med insikt och kunskap inom ämnet. Dessa går att lita på, de kan komma med bra tips på fonder vilket gynnar dig i det långa loppet.

Detta innebär således att du inte behöver någon ekonomisk kunskap för att tjäna pengar genom att sätta in dina pengar i fonder. Fondförvaltare är oftast ansvariga för de vanligtvis svåra och obegripliga delarna av analysen. För att tacka fondförvaltaren för att han så småningom hjälpte dina fonder att växa, brukar han begära en avgift. Denna avgift kallas förvaltningsavgiften och ligger vanligtvis på mellan 0,4-1,8 % av vinsten som fonden kommer att generera åt dig.

Fler fördelar med fondplacering

Förutom att du kan bli rik utan vidare ekonomisk kunskap finns det många fördelar. Nästa punkt på listan med fördelar är automatisk diversifiering. I finansvärlden innebär diversifiering att du minimerar investeringsriskerna. Kortfattat kan man säga att det innebär att du inte ska lägga alla dina ägg i samma korg. Du bör diversifiera dina investeringar genom att investera i många olika bolag, och du bör även se till att dina investeringar är aktiva på många olika marknader. Det kommer nämligen att gynna dig otroligt mycket i längden.

Exempel på marknader som du kan investera i är IT, råvarumarknaden, verkstadsindustrin och bilindustrin. Det främsta skälet till att man vill uppnå diversifiering på olika marknader är att olika marknader har olika känslighet för oförutsägbara händelser i världsekonomin. På så sätt är det ett sätt att ytterligare minska sin risk.

Nackdelar med fonder

Trots att fördelarna med nya fonder i fondtoppen är otroligt många så finns det en baksida också, likt allt annat i världen. Det finns alltid två sidor av myntet. Vi kommer nu att gå igenom alla de nackdelar som finns med fonder. Men ha i åtanke att dessa nackdelar är generella och behöver inte innebär en nackdel för den individuella fondägaren.

Chansen till en riktigt stor löneökning är låg

Dessvärre kan fonder innebära en lägre möjlighet för väldigt stora höjningar. Att du däremot har en låg risk för stora förluster gör att du inte har samma möjlighet att öka lika mycket som om du bara äger en eller ett fåtal aktier. Visst kan en av aktierna skjuta i höjden, men detta är bara en liten del av fonden. Och bra fonder på uppgång kan också hindras av andra aktier som för närvarande underpresterar.

Du har ingen rösträtt på de aktier som innehas genom fonden

Man har inga rättigheter till att rösta oavsett om man är delägare i fonden. Detta gäller dessvärre oavsett hur stor andel av fonden du faktiskt äger. Men för ”vanliga” sparare som ser bra fonder att spara i som ett bättre alternativ till ett bankkonto innebär detta vanligtvis inte någon större angelägenhet.

Man kan inte välja själv vad man vill spara i

Du kan köpa bra fonder att satsa i som investerar i specifika regioner eller länder, men du kan inte tillförlitligt påverka de värdepapper som ingår. Om du till exempel inte vill köpa en viss typ av aktier av personliga eller moraliska skäl är detta en nackdel eftersom att du själv inte kan styra över det. Å andra sidan kan du veta vilka typer av aktier som ingår i förväg för att undvika att handla med fonder som inte passar dig.

Du får inte delta i någon utdelning på aktien

När du handlar aktier med på egen hand får du ibland ta del av en utdelning. Detta är en del av den vinst som företaget tjänat in. Men som fondinnehavare får du inte ta del av denna fördel. Dessa utdelningar investeras dock och blir en del av fonden, vilket ökar fondens värde. Därför kan du dela denna vinst ändå, om än på ett annat sätt.

Du betalar oftast en förvaltningsavgift

Du behöver oftast betala en förvaltningsavgift när du köper fonder, vilket kan vara en negativ aspekt i det hela. Den genomsnittliga kostnaden för förvaltningsavgifter i Sverige är cirka 1 %. Detta är en förhållandevis låg siffra, men kan ändå kännas trist att behöva lägga pengar på. Anledningen till att du behöver betala en avgift är för att du helt enkelt betalar för att låta människor som kan hantera fonderna bättre än du sköta grovjobbet. Därför är kostnaden för vanliga sparare som inte är insatta i aktiemarknaden vanligtvis lägre än den avkastning du tjänar i fonden.

Nedanstående är ett exempel på hur fondförvaltningsavgiften kan fungera:

 1. Du investerar 100 svenska kronor i en utvald aktiefond.
 2. Efter 6 månader har fonden vuxit med +10%, vilket betyder att de 100 kronor som du investerat har vuxit till 110 SEK. Detta innebär att din avkastning är 10 SEK.
 3. Fondens förvaltningsavgift är 0,4 %, vilket innebär att du kan behålla de 10 kronor som fonden tjänat åt dig.
 4. Inklusive förvaltningsavgifter får du efter 6 månader 109,60 SEK istället för 100 SEK, så din faktiska vinst blir 9,60 %